ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> w3school在线教程|w3标准 ¾|‘页代码ç«?/title><meta name="description" content="w3school在线教程里面包含了HTMLåQŒXMåQŒCSSåQŒTCP/IP DEN教程½{‰å¤§é‡ç½‘™åµåˆ¶ä½œæ•™½E? /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="c3.css" /> <meta name="robots" content="all" /> <meta name="author" content="w3school.com.cn" /> <meta name="Copyright" content="Copyright W3school.com.cn All Rights Reserved." /> <meta name="MSSmartTagsPreventParsing" content="true" /> <meta http-equiv="imagetoolbar" content="false" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body id="homefirst"> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div id="wrapper"> <div id="header"><h1><a href="index.htm">w3school 在线教程</a></h1></div> <div id="navfirst"> <ul id="menu"> <li id="h"><a href="h.asp.html" title="HTML 教程">HTML 教程</a></li> <li id="x"><a href="x.asp.html" title="XML 教程">XML 教程</a></li> <li id="b"><a href="b.asp.html" title="‹¹è§ˆå™¨è„šæœ?>‹¹è§ˆå™¨è„šæœ?/a></li> <li id="s"><a href="s.asp.html" title="服务器脚æœ?>服务器脚æœ?/a></li> <li id="d"><a href="d.asp.html" title="dot net 教程">dot net 教程</a></li> <li id="m"><a href="m.asp.html" title="多媒体教½E?>多媒体教½E?/a></li> <li id="w"><a href="w.asp.html" title="建站手册">建站手册</a></li> </ul> </div> <div id="navsecond"> <h2>HTML教程</h2> <ul> <li><a href="html/index.asp.html" title="HTML 教程">HTML</a></li> <li><a href="xhtml/index.asp.html" title="XHTML 教程">XHTML</a></li> <li><a href="css/index.asp.html" title="CSS 教程">CSS</a></li> <li><a href="tcpip/index.asp.html" title="TCP/IP 教程">TCP/IP</a></li> </ul> <h2>XML教程</h2> <ul> <li><a href="xml/index.asp.html" title="XML 教程">XML</a></li> <li><a href="dtd/index.asp.html" title="DTD教程">DTD</a></li> <li><a href="xmldom/index.asp.html" title="XML DOM 教程">XML DOM</a></li> <li><a href="xsl/xsl_languages.asp.html" title="XSL 语言">XSL</a></li> <li><a href="xsl/index.asp.html" title="XSLT 教程">XSLT</a></li> <li><a href="xslfo/index.asp.html" title="XSL-FO 教程">XSL-FO</a></li> <li><a href="xpath/index.asp.html" title="XPath 教程">XPath</a></li> <li><a href="xquery/index.asp.html" title="XQuery 教程">XQuery</a></li> <li><a href="xlink/index.asp.html" title="XLink 教程">XLink</a></li> <li><a href="xlink/index.asp.html" title="XPointer 教程">XPointer</a></li> <li><a href="schema/index.asp.html" title="Schema 教程">Schema</a></li> <li><a href="xforms/index.asp.html" title="XForms 教程">XForms</a></li> <li><a href="soap/index.asp.html" title="SOAP 教程">SOAP</a></li> <li><a href="wsdl/index.asp.html" title="WSDL 教程">WSDL</a></li> <li><a href="rdf/index.asp.html" title="RDF 教程">RDF</a></li> <li><a href="rss/index.asp.html" title="RSS 教程">RSS</a></li> <li><a href="wap/index.asp.html" title="WAP 教程">WAP</a></li> <li><a href="webservices/index.asp.html" title="Web Services 教程">Web Services</a></li> </ul> <h2>‹¹è§ˆå™¨è„šæœ?/h2> <ul> <li><a href="js/index.asp.html" title="JavaScript 教程">JavaScript</a></li> <li><a href="htmldom/index.asp.html" title="HTML DOM 教程">HTML DOM</a></li> <li><a href="dhtml/index.asp.html" title="DHTML 教程">DHTML</a></li> <li><a href="vbscript/index.asp.html" title="VBScript 教程">VBScript</a></li> <li><a href="ajax/index.asp.html" title="AJAX 教程">AJAX</a></li> <li><a href="e4x/index.asp.html" title="E4X 教程">E4X</a></li> <li><a href="wmlscript/index.asp.html" title="WMLScript 教程">WMLScript</a></li> </ul> <h2>服务器脚æœ?/h2> <ul> <li><a href="sql/index.asp.html" title="SQL 教程">SQL</a></li> <li><a href="asp/index.asp.html" title="ASP 教程">ASP</a></li> <li><a href="ado/index.asp.html" title="ADO 教程">ADO</a></li> <li><a href="php/index.asp.html" title="PHP 教程">PHP</a></li> </ul> <h2>.NET(dotnet)</h2> <ul> <li><a href="msnet/index.asp.html" title="Microsoft.NET 教程">.NET Microsoft</a></li> <li><a href="aspnet/index.asp.html" title="ASP.NET 教程">.NET ASP</a></li> <li><a href="dotnetmobile/index.asp.html" title=".NET Mobile 教程">.NET Mobile</a></li> </ul> <h2>多媒ä½?/h2> <ul> <li><a href="media/index.asp.html" title="Media 教程">Media</a></li> <li><a href="smil/index.asp.html" title="SMIL 教程">SMIL</a></li> <li><a href="svg/index.asp.html" title="SVG 教程">SVG</a></li> </ul> <h2>建站手册</h2> <ul> <li><a href="site/index.asp.html" title="¾|‘站构徏">¾|‘站构徏</a></li> <li><a href="w3c/index.asp.html.html" title="万维¾|‘联ç›?(W3C)">万维¾|‘联ç›?(W3C)</a></li> <li><a href="browsers/index.asp.html" title="‹¹è§ˆå™¨ä¿¡æ?>‹¹è§ˆå™¨ä¿¡æ?/a></li> <li><a href="quality/index.asp.html" title="¾|‘站品质">¾|‘站品质</a></li> <li><a href="semweb/index.asp.html" title="语义¾|?>语义¾|?/a></li> <li><a href="careers/index.asp.html" title="职业规划">职业规划</a></li> <li><a href="hosting/index.asp.html" title="¾|‘ç«™ä¸ÀLœºæ•™ç¨‹">¾|‘ç«™ä¸ÀLœº</a></li> </ul> <h2><a href="about/about_helping.asp.html" title="帮助 W3School" id="link_help">帮助 W3School</a></h2> </div> <div id="maincontent"> <div id="w3"> <h2>领先çš?Web 技术教½E?- 全部免费</h2> <p>在w3schoolåQŒä½ å¯ä»¥æ‰‘Öˆ°ä½ æ‰€éœ€è¦çš„所有的¾|‘ç«™å»ø™®¾æ•™ç¨‹ã€?/p> <p>从基¼‹€çš„HTML到XHTMLåQŒä¹ƒè‡Œ™¿›é˜¶çš„XML、SQL、数据库、多媒体和WAPã€?/p> <p><strong>从左侧的菜单选择你需要的教程åQ?/strong></p> </div> <div class="idea"> <img src="i/site_photoref.jpg" alt="完整的网站技术参考手å†?/> <h3>完整的网站技术参考手å†?/h3> <p>我们的参考手册涵盖了¾|‘站技术的æ–ÒŽ–¹é¢é¢ã€?/p> <p>其中包括W3C的标准技术:HTML、XHTML、CSS、XML 。以及其他的技术,诸如JavaScript、PHP、ASP、SQL½{‰ç­‰ã€?/p> </div> <div class="idea"> <img src="i/site_photoexa.jpg" alt="在线实例‹¹‹è¯•å·¥å…·"/> <h3>在线实例‹¹‹è¯•å·¥å…·</h3> <p>在w3schoolåQŒæˆ‘们提供上千个实例ã€?/p> <p>通过使用我们的在¾U¿ç¼–辑器åQŒä½ å¯ä»¥¾~–辑˜q™äº›ä¾‹å­åQŒåƈ对代码进行实验ã€?/p> </div> <div class="idea"> <img src="i/site_photoqe.jpg" alt="快捷易懂的学习方å¼?/> <h3>快捷易懂的学习方å¼?/h3> <p>一寸光阴一寔R‡‘åQŒå› æ­¤ï¼Œæˆ‘们为您提供快捷易懂的学习内宏V€?/p> <p>在这里,您可以通过一¿Uæ˜“懂的便利的模式获得您需要的ä»ÖM½•çŸ¥è¯†ã€?/p> </div> <div> <h3>从何入手åQ?/h3> <p>什么是一个Webå»ø™®¾è€…需要学习的知识呢?</p> <p>W3Schoolž®†äؓ您回½{”这个问题,在您成äؓ专业Web开发者的路上助一臂之力,从而更好地应对未来的挑战ã€?/p> <p>如果您是初学者,è¯äh‚¨é˜…读ã€?a href="web/index.asp.html" title="¾|‘站构徏初çñ”教程">¾|‘站构徏初çñ”教程</a>》ã€?/p> <p>如果您是开发者,è¯äh‚¨é˜…读ã€?a href="site/index.asp.html" title="¾|‘站构徏">¾|‘站构徏高çñ”教程</a>》ã€?/p> </div> <div> <h3>W3School 新闻</h3> <p> <span><a href="news/news_2007_08_08.asp.html">W3School ‹¹‹è¯•ç‰ˆæœ¬å·å‡¾U§äؓ alpha</a></span>     <span><a href="browsers/browsers_internetexplorer.asp.html#ie8">Internet Explorer 8 Public Beta 发布</a></span>     <span><a href="html5/index.asp.html">W3C 发布 HTML 5 工作草案</a></span> </p> </div> <div> <h3>合作伙伴</h3> <p> <a href="http://www.hbsxmp.com">¾|‘页代码ç«?/a> </p> </div> </div> <div id="sidebar"> <div id="searchui"> <form method="get" id="searchform" action="http://www.google.com/search"> <p><label for="searched_content">Search:</label></p> <p><input type="hidden" name="sitesearch" value="www.hbsxmp.com" /></p> <p> <input type="text" name="as_q" class="box" id="searched_content" title="在此输入搜烦内容ã€? /> <input type="submit" value="Go" class="button" title="搜烦åQ? /> </p> </form> </div> <h2>参考手å†?/h2> <ul> <li><a href="tags/index.asp.html" title="HTML 4.01/XHTML 1.0 参考手å†?>HTML 4.01</a></li> <li><a href="tags/index.asp.html" title="HTML 4.01/XHTML 1.0 参考手å†?>XHTML 1.0</a></li> <li><a href="html5/index.asp.html" title="HTML 5 参考手å†?>HTML 5</a></li> <li><a href="css/css_reference.asp.html" title="CSS2 参考手å†?>CSS 2.0</a></li> <li><a href="js/js_reference.asp.html" title="JavaScript 参考手å†?>JavaScript</a></li> <li><a href="vbscript/vbscript_ref_functions.asp.html" title="VBScript 函数">VBScript</a></li> <li><a href="htmldom/htmldom_reference.asp.html" title="HTML DOM 参考手å†?>HTML DOM</a></li> <li><a href="xmldom/xmldom_reference.asp.html" title="XML DOM 参考手å†?>XML DOM</a></li> <li><a href="asp/asp_ref.asp.html" title="ASP 参考手å†?>ASP</a></li> <li><a href="ado/ado_reference.asp.html" title="ADO 参考手å†?>ADO</a></li> <li><a href="aspnet/aspnet_reference.asp.html" title="ASP.NET 参考手å†?>ASP.NET</a></li> <li><a href="php/php_ref.asp.html" title="PHP 参考手å†?>PHP 5.1</a></li> <li><a href="xsl/xsl_w3celementref.asp.html" title="XSLT 元素参考手å†?>XSLT 1.0</a></li> <li><a href="xpath/xpath_functions.asp.html" title="XPath、XQuery 以及 XSLT 函数">XPath 2.0</a></li> <li><a href="xslfo/xslfo_reference.asp.html" title="XSL-FO 参考手å†?>XSL-FO</a></li> <li><a href="wap/wml_reference.asp.html" title="WML 参考手å†?>WML 1.1</a></li> <li><a href="tags/html_ref_colornames.asp.html" title="HTML 颜色å?>HTML 颜色</a></li> </ul> <h2>字符é›?/h2> <ul> <li><a href="tags/html_ref_ascii.asp.html" title="HTML 7 比特 ASCII 代码 参考手å†?>HTML ASCII</a></li> <li><a href="tags/html_ref_entities.html" title="HTML Latin-1 字符实体">HTML Latin-1</a></li> <li><a href="tags/html_ref_symbols.html" title="HTML 4.01 ½W¦å·å®žä½“">HTML ½W¦å·</a></li> </ul> <h2>实例/案例</h2> <ul> <li><a href="example/html_examples.asp.html">HTML 实例</a></li> <li><a href="example/csse_examples.asp.html">CSS 实例</a></li> <li><a href="example/xmle_examples.asp.html">XML 实例</a></li> <li><a href="example/jseg_examples.asp.html">JavaScript 实例</a></li> <li><a href="example/jsrf_examples.asp.html">JavaScript 对象实例</a></li> <li><a href="example/hdom_examples.asp.html">HTML DOM 实例</a></li> <li><a href="example/xdom_examples.asp.html">XML DOM 实例</a></li> <li><a href="example/dhtm_examples.asp.html">DHTML 实例</a></li> <li><a href="example/ajax_examples.asp.html">AJAX 实例</a></li> <li><a href="example/vbst_examples.asp.html">VBScript 实例</a></li> <li><a href="example/aspe_examples.asp.html">ASP 实例</a></li> <li><a href="example/adoe_examples.asp.html">ADO 实例</a></li> <li><a href="svg/svg_examples.asp.html">SVG 实例</a></li> <li><a href="wap/wap_demo.asp.html" title="WAP 演示">WAP 实例</a></li> </ul> <h2>‹¹‹éªŒ/考试</h2> <ul> <li><a href="html/html_quiz.asp.html">HTML ‹¹‹éªŒ</a></li> <li><a href="xhtml/xhtml_quiz.asp.html">XHTML ‹¹‹éªŒ</a></li> <li><a href="css/css_quiz.asp.html">CSS ‹¹‹éªŒ</a></li> <li><a href="xml/xml_quiz.asp.html">XML ‹¹‹éªŒ</a></li> <li><a href="js/js_quiz.asp.html">JavaScript ‹¹‹éªŒ</a></li> <li><a href="sql/sql_quiz.asp.html">SQL ‹¹‹éªŒ</a></li> <li><a href="asp/asp_quiz.asp.html">ASP ‹¹‹éªŒ</a></li> </ul> <h2>代码验证</h2> <ul> <li><a href="site/site_validate.asp.html" title="¾|‘页验证">验证HTML</a></li> <li><a href="site/site_validate.asp.html" title="¾|‘页验证">验证CSS</a></li> <li><a href="site/site_validate.asp.html" title="¾|‘页验证">验证XHTML</a></li> <li><a href="site/site_validate.asp.html" title="¾|‘页验证">验证XML</a></li> <li><a href="site/site_validate.asp.html" title="¾|‘页验证">验证WML</a></li> </ul> </div> <div id="footer"> </div> </div> <br> <div align=center style="font-size:9pt">©2005-2010 - <a target="_blank" >w3school在线教程</a>-¾|‘页代码ç«?/div> </BODY ></HTML> <div style="display:none"> <script src="http://s87.#/stat.php?id=1642125&web_id=1642125" language="JavaScript" charset="gb2312"></script> </div> <a href="http://www.hbsxmp.com/">精品久久久久久久中文字幕</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body>